Toimintaterapeutti Magdaleena Grönlund

Toimintaterapeutti AMK

0400 551 359

magdaleena@toimintaterapia.pro

Toimintaterapeutti AMK

Jyväskylän AMK

Sosiaalisten taitojen ja kommunikaation koulutus (Proneuron)

Näkökulmia ADHD:n ja autismikirjon kuntoutukseen: Sosiaalisen toimintakyvyn, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen (Tampereen yliopisto)

Magdaleenalla on GOAL koulutus. Koulutus antaa valmiudet käyttää GOAL testiä, jolla arvioidaan 7-17 vuotiaiden motorisia taitoja (Sity ry)

Parhaillaan Magdaleena opiskelee lasten tunnetaito-ohjaajaksi Tampereen kesäyliopistossa, kouluttajana Tunne&Taida Oy